Home Posts tagged #DEEPAVALO TROPHY

ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ (ರಿ)ನೀರ್ಕಜೆ : ದೀಪಾವಳಿ ಟ್ರೋಫಿ 2022 – ಮುಕ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ

ದಿನಾಂಕ 13/11/2022 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರ್ಕಜೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ :- 5005 ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಟ್ರೋಫಿದ್ವಿತೀಯ :- 3005 ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಟ್ರೋಫಿತೃತೀಯ :- ದೀಪಾವಳಿ ಟ್ರೋಫಿಚತುರ್ಥ :- ದೀಪಾವಳಿ ಟ್ರೋಫಿ ನಿಯಮಗಳು :-( 1 ) ಮೊದಲು ಹೆಸರು ನೀಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಿದ 32 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ( 2 ) ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳು 11/11/2022