ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಇಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿಗಳು ತಮ್ಮಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು  ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿಯವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

How Can We Help You?