Home Posts tagged #hindi diwas

ಉಜಿರೆಯಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ”ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್” ಆಚರಣೆ

ಉಜಿರೆ ಜ.18.:- ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಇದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿ ದಿವಸವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕುಎಂದುಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಡಾ.ನಪೀಸತ್ ಹೇಳಿದರು.ಉಜಿರೆಯ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ
How Can We Help You?