Home Posts tagged #mulki bantara sanga

ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ:ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮುಲ್ಕಿ ; ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಂಟರ  ಕೊಡುಗೆ   ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಮಾಜ, ಇತರ ಸಮಾಜದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಪಾರ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಕಣೀರೊರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.  ಅವರು
How Can We Help You?