Header Ads
Breaking News
#sandeep lobo
  • ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್

    ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದಿನಕಳೆದವರ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಹಲವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ...

    ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದಿನಕಳೆದವರ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಹಲವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಲವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸರಮಾಲೆಯಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನವ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಪರಿಚಯ ...

    Read more