Home Posts tagged #Statista GM BH

ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ & ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾ ಜಿಎಮ್ ಬಿಹೆಚ್, ಜರ್ಮನಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಂಪಿಯನ್

ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ & ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾ ಜಿಎಮ್ ಬಿಹೆಚ್, ಜರ್ಮನಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಲ್ಲಾಳ್‍ಬಾಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರೆøಟ್‍ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪ್ರೆøವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ
How Can We Help You?