Home Posts tagged #vivekanada

ವಿವೇಕಾನಂದರ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ – ಪ್ರೋ.ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ

ವಿವೇಕಾನಂದರ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ – ಪ್ರೋ.ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಆಧುನಿಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ವಿನಾಃ ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವ್ರತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೋ.ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ
How Can We Help You?