Home Posts tagged #sampaje

ಗೂನಡ್ಕದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಜಿ.ಜಿ.ನೀಲಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಸಭೆ

ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಗೌಡರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆದರ್ಶ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ ದಿವಂಗತ ಜಿ.ನೀಲಮ್ಮ ಗೂನಡ್ಕರವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಸಭೆಯು ಗೂನಡ್ಕದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಸಮೀಪ ಜರುಗಿತು. ಸಂಪಾಜೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ
How Can We Help You?